Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình
Thứ năm, 18/07/2024
Chủ đề công tác: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024 "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất"

Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

Thứ sáu, 29/03/2024 Đã xem: 144

Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

Góp ý về một điểm trong Luật Đất đai

Thứ năm, 04/01/2024 Đã xem: 156

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, ngày 29/11/2023 Quốc hội đã thông báo về việc chưa thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi bởi còn có những vấn đề chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau cần tiếp tục nghiên cứu trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Chính phủ đề nghị giữ Quỹ Phát triển đất

Thứ năm, 04/01/2024 Đã xem: 142

https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/chinh-phu-de-nghi-giu-quy-phat-trien-dat-219489.html

Liên kết Website
Khảo sát

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 9414025
  • Trực tuyến: 25
  • Hôm nay: 788