Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình
Thứ tư, 29/05/2024
Chủ đề công tác: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024 "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất"

QĐ ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao, đối với người lao động và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách của Quỹ ĐTPt Ninh Bình

Ký hiệu 09/QĐ-HĐQL
Trích yếu QĐ ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao, đối với người lao động và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách của Quỹ ĐTPt Ninh Bình
Cấp ban hành Quỹ đầu tư phát triển
Lĩnh vực Văn bản nội bộ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày hiệu lực 01/12/2023
Trạng thái Đã biết
Người ký duyệt Phạm Quang Ngọc
Tài liệu
Liên kết Website
Khảo sát

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 9384144
  • Trực tuyến: 8
  • Hôm nay: 300