Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình
Thứ tư, 28/02/2024
Chào mừng bạn đến với website của Qũy đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình

Triển khai thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Thứ hai, 17/07/2023 Đã xem: 49

Ngày 16/6/2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 436/UBND-VP6 về việc thực hiện Quy định của Ban bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. Nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, quy cách, nguyên tắc, cách thức sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không sai sót trong sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và biểu tượng "Búa - Liềm". UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc tuyên truyền, thống nhất thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng theo Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban tuyên giáo Trung ương.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình đã kịp thời triển khai, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn sử dụng cờ Đảng theo hướng dẫn 105-HD/BTGTW của Ban tuyên giáo Trung ương. Trong đó, trú trọng một số nội dung:

Tiến hành kiểm tra Đảng kỳ và biểu tượng “Búa - Liềm” hiện đang được sử dụng tại các vị trí thuộc trụ sở Quỹ như: trước sảnh, phòng họp, trang trí trong hội nghị…; đối chiếu với quy định và kịp thời thay thế nếu có dấu hiệu sai kích thước, bạc màu, treo ngược chiều. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng đặt in, phát hành các tài liệu, ấn phẩm, bằng khen, giấy khen có sử dụng Đảng kỳ và biểu tượng “Búa - Liềm” đúng quy định và trang bị cờ Đảng cùng với cờ Tổ quốc trên bàn làm việc của Ban Giám đốc Quỹ.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đúng quy định.

Đặt cờ Đảng cùng với cờ Tổ quốc trên bàn làm việc của Ban Giám đốc Quỹ

Cờ Đảng và cờ Tổ quốc tại sảnh tầng 1 trụ sở Quỹ ĐTPT Ninh Bình

 

Thay thế Biểu tượng Búa – Liềm không đúng quy cách tại nhà đa năng Quỹ ĐTPT Ninh Bình

 

Biểu tượng hình Búa - Liềm đúng quy định tại hội trường Quỹ ĐTPT Ninh Bình

Việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện Quy định 99/QĐ-TW của Ban Bí thu Trung ương Đảng góp phần khơi dậy, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động Quỹ nói riêng và và toàn thể nhân dân nói chung quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Tác giả bài viết: Văn phòng

Liên kết Website
Khảo sát

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 9325088
  • Trực tuyến: 8
  • Hôm nay: 853