Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình
Thứ ba, 23/07/2024
Chủ đề công tác: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024 "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất"

Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Thứ hai, 04/05/2020 Đã xem: 141

Ngày 13/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BTC về việc Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.
       Thông tư số 23/2020/TT-BTC quy định việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước của trung ương và ngân sách cấp tỉnh, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách trung ương.
       Theo đó, thông tư quy định cụ thể đối tượng áp dụng gồm:
          - Bộ Tài chính;
          - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
          - Kho bạc Nhà nước;
          - Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
          - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
         - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.
       Đối với ngân sách trung ương mục đích tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách trung ương; vay ngân quỹ nhà nước để bù đắp bội chi của ngân sách trung ương cho đầu tư phát triển trong phạm vi mức bội chi của ngân sách trung ương được Quốc hội quyết định hằng năm; vay ngân quỹ nhà nước để trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách trung ương trong phạm vi mức chi trả nợ gốc của ngân sách trung ương được Quốc hội quyết định hằng năm.
       Còn đối với ngân sách cấp tỉnh: tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh.
       Điều kiện được tạm ứng ngân quỹ nhà nước:
          - Trường hợp quỹ ngân sách trung ương, quỹ ngân sách cấp tỉnh thiếu hụt tạm thời thì được tạm ứng ngân quỹ nhà nước.
          - Ngân sách cấp tỉnh được tạm ứng quỹ ngân sách nhà nước phải đáp ứng các điều kiện: Không có dư nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn tại thời điểm đề nghị tạm ứng; Có văn bản phê duyệt của Thường trực Hội động nhân dân cấp tỉnh về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách tỉnh; Mức đề nghị tạm ứng không vượt quá mức tạm ứng tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư.
       Thông tư số 23/2020/TT-BTC quy định mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh tối đa không vượt quá số còn lại của dự toán chi ngân sách địa phương đã được Bộ Tài chính giao cho từng địa phương tại thời điểm đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước.
       Thông tư số 23/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020.

Tác giả bài viết: Phòng Tài chính - Kế toán

Liên kết Website
Khảo sát

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 9416985
  • Trực tuyến: 34
  • Hôm nay: 244