Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình
Thứ sáu, 19/07/2024
Chủ đề công tác: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024 "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất"

Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình khóa VII nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ năm, 27/06/2024 Đã xem: 26

     Chiều ngày 25/6/2024 tại hội trường tầng 3 - Sở tài chính tỉnh Ninh Bình, Ban chấp hành Chi hội Luật gia Sở Tài chính tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia Sở Tài chính Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 theo hướng dẫn số 50/HD-HLG ngày 14/9/2023 của Tỉnh Hội Luật gia Ninh Bình về việc tổ chức Đại hội Hội Luật gia các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thắm, phó chủ tịch thường trực – Tỉnh hội luật gia Ninh Bình; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đại biểu là hội viên tại các đơn vị trực thuộc Sở Tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh với 05 hội viên được triệu tập.

(hình ảnh đại biểu tham dự Đại hội)

     Để đánh giá kết quả hoạt động, công tác của Chi hội nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Đại hội đã thông qua 02 dự thảo báo cáo (Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi hội khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 phương hướng hoạt động khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi hội khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023).

     Đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2018-2023 với việc luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cương lĩnh và nhiệm vụ theo Điều lệ hội để chủ động triển khai, Chi Hội Luật gia Sở Tài chính đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

     Sau khi đồng chí Nguyễn Thị Thắm, phó chủ tịch thường trực – Tỉnh hội luật gia Ninh Bình phát biểu một số ý kiến ghi nhận những kết quả đã đạt được của Chi hội trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng một số nội dung đối với hoạt động của Chi hội trong thời gian tới, đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã phát biểu ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ trọng tâm cần tập chung lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới, để bổ sung vào Nghị quyết Đại hội.

      Để tiếp tục điều hành hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội khóa VII nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có 07 đồng chí. Trong đó Quỹ Đầu tư phát triển vinh dự có 01 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành.

 

(Ban chấp hành Chi hội khóa mới ra mắt Đại hội)

     Sau khi bầu ra BCH, Đại hội thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình khóa VI, dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội Luật gia năm 2020 và dự thảo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 (sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, đã bầu ra 04 Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

 

(bà Nguyễn Thị Thắm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội khóa VI)

     Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024, Chi hội đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2024-2029 với 06 nội dung cơ bản:

     * Chi hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực quản lý.

     * Thường xuyên phối hợp với chính quyền, các đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thi hành pháp luật về tài chính ngân sách, giá cả theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ luật gia, giúp cho các đơn vị, tổ chức ngăn ngừa những lệch lạc sai phạm trong khâu quản lý.

     * Tích cực tham gia góp ý kiến bổ sung vào các Dự thảo Luật, Nghị định Chính phủ, Thông tư của các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ.

     * Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tài chính - ngân sách theo chương trình công tác của UBND tỉnh.

     * Đẩy mạnh việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và của tỉnh; phối hợp có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

     * Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định hiện hành.

     Các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới được đại biểu tham dự Đại hội thống nhất cao và quyết tâm triển khai có hiệu quả.

Tác giả: Phòng Quản lý uỷ thác

Danh sách liên quan
Liên kết Website
Khảo sát

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 9414756
  • Trực tuyến: 19
  • Hôm nay: 634