Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình
Thứ sáu, 19/07/2024
Chủ đề công tác: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024 "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất"

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 7/2024 và triển khai Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại, mang đậm sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

Thứ năm, 04/07/2024 Đã xem: 2797

     Sáng ngày 01/7/2024 tại hội trường tầng 4 trụ sở làm việc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình, Chi bộ Quỹ ĐTPT tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 7/2024 và triển khai Hội nghị sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại, mang đậm sắc “cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

     Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Hữu Thạch – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Quỹ.

    Tại chương trình sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, được sự phân công của Chi ủy chi bộ Quỹ, đại diện phòng Tài chính kế hoạch lên trình bày câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tiêu đề “Tấm lòng của Bác với Thương binh liệt sĩ”. Câu chuyện có nội dung tuyên truyền, giáo dục các thế hệ về lòng biết ơn, sự tưởng nhớ những hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Mai – nhân viên phòng Tài chính kế hoạch trình bày câu chuyện

   

 Sau chương trình sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, Chi bộ Quỹ triển khai Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại, mang đậm sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bình – Chi ủy viên, trưởng phòng Quản lý ủy thác phát biểu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, nội dung và quán triệt mục đích, yêu cầu.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bình – Chi ủy viên Chi bộ, trưởng phòng Quản lý ủy thác phát biểu

     Đại diện Chi ủy chi bộ,đồng chí Phạm Thị Tuyết Minh – Phó Bí Thư Chi bộ, Phó Giám đốc Quỹ triển khai một số nội dung cốt lõi của tác phẩm với 03 nội dung lớn:

     Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

     Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.

     Với nội dung trên, tác phẩm đã hệ thống hóa, khái quát hóa các chủ trương, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, phương thức triển khai đường lối đối ngoại của Đảng trong gần 40 năm đổi mới. Nội dung của tác phẩm là sự chắt lọc, đúc kết từ nghiên cứu lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế;khẳng định thành tựu, ý nghĩa lịch sử và vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm phá hoại mối quan hệ đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Phạm Thị Tuyết Minh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Quỹ phát biểu

     Buổi sinh hoạt có 02 Tổ đảng đăng ký tham gia phát biểu tham luận. Các ý kiến tham luận tập trung nêu rõ nhận thức của đảng viên về nội dung của tác phẩm, đồng thời đề xuất một số giải pháp, phương hướng hoạt động của cá nhân và tập thể thông qua việc vận dụng kiến thức đúc kết từ tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Hoàng Thành Luân – đại diện Tổ đảng phòng Tín dụng phát biểu tham luận

Đồng chí Hoàng Thanh Thủy – đại diện Tổ đảng phòng Quản lý ủy thác phát biểu tham luận

     Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thạch – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ phát biểu quán triệt cán bộ, đảng viên, người lao động cần tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm bắt nội dung cốt lõi và thông điệp của tác phẩm, từ đó vận dụng linh hoạt vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng mối đoàn kết thống nhất và nâng cao vị thế, hình ảnh của cơ quan Quỹ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thạch – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ phát biểu tại Hội nghị

Liên kết Website
Khảo sát

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 9414217
  • Trực tuyến: 11
  • Hôm nay: 95