Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình
Thứ sáu, 14/06/2024
Chủ đề công tác: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024 "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất"

BAN HÀNH DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHO VAY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thứ ba, 14/09/2021 Đã xem: 38

Trong giai đoạn năm 2017-2020, Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay theo Quyết định số 959/QĐ - UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020.

Kết quả, Quỹ đã tiến hành triển khai cho vay 21 dự án với tổng số tiền cho vay là 239 tỷ đồng, số tiền thực tế giải ngân đến 31/12/2020 là 203 tỷ đồng. Các dự án được Quỹ cho vay vốn đều đã phát huy được hiệu quả kinh tế - xã hội. Cùng với đó, hiệu quả hoạt động của Quỹ ngày càng phát triển, tạo thành kênh huy động vốn quan trọng cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một số dự án tiêu biểu như sau:

“Dự án trường mầm non Mai Thế Hệ”

“Toàn cảnh dự án trường liên cấp quốc tế IQ School”

 

“Dự án Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà công suất 968kwp”

Hiện nay, Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020 được ban hành tại Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình đã hết hiệu lực thi hành.

Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, tình hình thực tế của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 147/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ: “…Quỹ đầu tư phát triển địa phương đề xuất danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bao gồm: giáo dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, môi trường, năng lượng, nhà ở, văn hóa, du lịch, giao thông, các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa và các lĩnh vực ưu tiên phát triển khác theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ mới, Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình đã xây dựng Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2021-2025 và trình cấp có thẩm quyền thông qua, phê duyệt.

Ngày 10/9/2021, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 992/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 với 11 nhóm lĩnh vực, cụ thể:

1. Công nghiệp.

2. Du lịch, dịch vụ, thương mại.

3. Nông, lâm nghiệp và thủy sản.

4. Hệ thống cơ sở hạ tầng, Nhà ở.

5. Giao thông.

6. Môi trường.

7. Năng lượng.

8. Văn hóa, thể thao.

9. Giáo dục.

10. Y tế.

11. Các lĩnh vực ưu tiên phát triển khác.

Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 chi tiết như sau:

 

STT Lĩnh vực đầu tư, cho vay
I Công nghiệp
1 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
2 Đầu tư xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Dự án công nghiệp điện tử; công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô; công nghiệp phụ trợ; công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp...)
II Du lịch, dịch vụ, thương mại
1 Đầu tư xây dựng  khu du lịch, nghỉ dưỡng
2 Đầu tư xây dựng siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí
III Nông, lâm nghiệp và thủy sản
1 Đầu tư xây dựng các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.
2 Đầu tư xây dựng các dự án phục vụ phát triển lâm nghiệp, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản thâm canh công nghệ cao
IV Hệ thống cơ sở hạ tầng, Nhà ở
1 Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
2 Đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, chỉnh trang đô thị.
V Giao thông
1 Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
2 Đầu tư xây dựng bến xe khách, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng
VI Môi trường
1 Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch, thoát nước
2 Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải, khí thải, nước thải
3 Đầu tư xây dựng hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải
4 Đầu tư xây dựng các dự án sản xuất các thiết bị, sản phẩm thân thiện với môi trường
5 Đầu tư xây dựng, mở rộng các khu nghĩa trang
6 Đầu tư xây dựng các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, đổi mới thiết bị, công nghệ gắn với giảm ô nhiễm môi trường
VII Năng lượng
1 Đầu tư xây dựng các dự án phát triển điện, sản xuất vật liệu mới
2 Đầu tư xây dựng các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo
VIII Văn hóa, thể thao
1 Đầu tư xây dựng công trình thể dục thể thao, công viên
2 Đầu tư xây dựng công trình văn hóa, khu văn hóa đa năng
IX Giáo dục
1 Đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục
2 Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy
X Y tế
1 Đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh.
2 Đầu tư xây dựng trung tâm dưỡng lão, trung tâm bảo trợ xã hội.
3 Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh.
XI Các lĩnh vực ưu tiên phát triển khác
1 Thi công, cải tạo, mở rộng, sửa chữa, hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

Sau khi Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 được ban hành, Quỹ đã kịp thời triển khai tới toàn thể cán bộ, người lao động thuộc Quỹ. Đồng thời, phòng chuyên môn nghiệp vụ bám sát Danh mục để xây dựng kế hoạch, nội dung, phương hướng hoạt động có liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả.

Việc ban hành mới Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 sẽ góp phần tạo cơ hội cho nhiều đối tượng, khách hàng vay vốn được tiếp cận với nguồn vốn vay của Quỹ, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tác giả bài viết: Văn phòng

Liên kết Website
Khảo sát

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 9392697
  • Trực tuyến: 10
  • Hôm nay: 286