Header
23:35 EST Thứ tư, 29/11/2023
Rss
1

VĂN BẢN MỚI

HỆ THỐNG VĂN BẢN

BẠN CÓ BIẾT

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Năm 2003

Năm 2008

Năm 2012

Năm 2013

  • Cải cách hành chính Cải cách hành chính
  • Toà nhà Toà nhà
  • Núi Thuý Núi Thuý

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Việt Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 16/2023/TT-BTC 16/03/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp quy định tại nghị định số 91/2015/NĐ-CP   
2 90/2021/TT-BTC 12/10/2021 Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách   
3 86/2021/TT-BTC 05/10/2021 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương   
4 86/2021/TT-BTC 05/10/2021 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương   
5 23/2020/TT-BTC 12/04/2020 Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước   
6 107/2017/TT-BTC 09/10/2017 Thông tư 107/2017 ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.   
7 40/2017/TT-BTC 24/04/2017 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 25/4/2017 của Bộ tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.   
8 63/2014/NĐ-CP 25/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu   
9 200/2014/TT-BTC 21/04/2014 Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp   
10 28/2014/TT-BTC 24/02/2014 Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương