Header
14:59 EDT Thứ hai, 02/10/2023
Rss
1

VĂN BẢN MỚI

HỆ THỐNG VĂN BẢN

BẠN CÓ BIẾT

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Năm 2003

Năm 2008

Năm 2012

Năm 2013

  • Cải cách hành chính Cải cách hành chính
  • Toà nhà Toà nhà
  • Núi Thuý Núi Thuý

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp quy định tại nghị định số 91/2015/NĐ-CP

Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp quy định tại nghị định số 91/2015/NĐ-CP
Số kí hiệu 16/2023/TT-BTC
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/03/2023
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính Việt Nam
Người ký Cao Anh Tuấn

Nội dung

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp quy định tại nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018; nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 9/10/2020 và nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

File đính kèm