Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình nhiệm kỳ 2017 – 2020
      Thực hiện Kế hoạch số 17- KH/ĐU ngày 21/4/2017 của Đảng ủy Sở Tài chính về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017-2020. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy sở Tài chính Ninh Bình, ngày 12/7/2017 tại hội trường Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ Quỹ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Phạm Ngọc Dũng – Ủy viên Ban chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Đức Thăng Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi đoàn Sở Tài chính và toàn thể 13 đảng viên trong Chi bộ.
      Quá trình diễn ra đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao tập trung thảo luận tham gia đóng góp vào bản dự thảo Báo cáo chính trị  trên tinh thần đánh giá khách quan, toàn diện về những ưu khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân, hạn chế rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2017. Xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp để Chi bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020.
      Đại diện Đảng bộ Sở Tài chính Đ/c Phạm Ngọc Dũng – Ủy viên Ban chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Sở Tài chính đã phát biểu ý kiến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm Chi bộ Quỹ đối với công tác chuẩn bị trước và trong Đại hội. Đại hội được tổ chức theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời biểu dương các kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017, cũng như chỉ ra những mặt hạn chế cần phải xem xét đề ra các biện pháp khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020.
 
      Đại hội tín nhiệm bầu ra Cấp ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí; đồng chí Phạm Ngọc Hải được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Tuấn Hòa được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Bình được bầu làm Chi ủy viên. 
      Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình nhiện kỳ 2017-2020 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng chung, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cần phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 đó là: “Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ đúng theo quy định; Thu nhập của người lao động tiếp tục được tăng lên, đời sống không ngừng được cải thiện; Hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 100% số đảng viên trong Chi bộ được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu trong nhiệm kỳ đề nghị đảng ủy cấp trên ra quyết định kết nạp từ 03 đảng viên trở lên. Giáo dục, giúp đỡ và giới thiệu từ 05 quần chúng ưu tú trở lên được đi học lớp bồi dưỡng đối tượng nghiên cứu về Đảng. Đề nghị đảng ủy cấp trên cử 01 đảng viên tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị; Các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh”.
       Thay mặt đại hội Đồng chí Phạm Ngọc Hải Bí thư Chi bộ khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ, thể hiện rõ quyết tâm phấn phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đề ra đó là: “Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII). Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong mối quan hệ với tập thể cơ quan;Thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, người lao động; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; Phát huy dân chủ, xoá bỏ trì trệ yếu kém về tư tưởng và phong cách sống. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo đời sống của người lao động ngày một cải thiện; Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động”. Từ đó xây dựng Chi bộ Quỹ Đầu tư ngày càng phát triển vững mạnh.

Tác giả bài viết: Phòng Kế hoạch - Thẩm định