Tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

.

.

     Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019) kể từ ngày 1/7/2023.
     Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng thay cho mức lương cơ sở cũ là 1.490.000 đồng/tháng.

 

 
     Nghị định nêu rõ mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với 09 nhóm đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
     Theo đó, Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình sẽ rà soát, tính lại mức lương chế độ cho người quản lý theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP để thực hiện các chế độ quy định của pháp luật cho đến khi Chính phủ có quy định mới./.

Tác giả bài viết: Văn phòng