Header
18:38 EDT Thứ bảy, 30/09/2023
Rss
1

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TIN KINH DOANH

BẠN CÓ BIẾT

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Năm 2003

Năm 2008

Năm 2012

Năm 2013

  • Cải cách hành chính Cải cách hành chính
  • Toà nhà Toà nhà
  • Núi Thuý Núi Thuý

Trang nhất » Tin Tức » HƯỚNG DẪN - THỦ TỤC » Thủ tục Huy động vốn

Giới thiệu chung (Huy động vốn)

Giới thiệu chung (Huy động vốn)

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ cho phép các Quỹ đầu tư phát triển địa phương được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm:

Nguồn vốn ngân hàng thế giới (WB)

Nguồn vốn ngân hàng thế giới (WB)

Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương (LDIF) do Bộ Tài chính là chủ dự án từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), được triển khai từ năm 2009, mục tiêu của dự án là cải thiên tính hiệu quả của LDIF đạt chuẩn trong huy động tài trợ từ khu vực tư nhân để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, cải thiện năng lực tài chính, kỹ thuật, năng lực quản lý an toàn xã hội và môi trường thông qua việc cấp các khoản tín dụng để hỗ trợ các khoản đầu tư của LDIF trong các tiểu dự án phát triển ở địa phương.