Header
15:07 EDT Thứ hai, 02/10/2023
Rss
1

TIN KINH DOANH

BẠN CÓ BIẾT

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Năm 2003

Năm 2008

Năm 2012

Năm 2013

  • Cải cách hành chính Cải cách hành chính
  • Toà nhà Toà nhà
  • Núi Thuý Núi Thuý

Trang nhất » Tin Tức » HƯỚNG DẪN - THỦ TỤC » Thủ tục Đầu tư trực tiếp

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

Thứ ba - 15/12/2015 01:47


     I. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
    Phòng Quản lý đầu tư trực tiếp được thành lập theo Quyết định số: 225/QĐ - HĐQL ngày 24/12/2014 của Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình về việc tổ chức lại phòng nghiệp vụ của Quỹ.
    Chức năng, nhiệm vụ :
  - Quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp vào các dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ; Xây dựng chiến lược, kế hoạch, tìm kiếm các cơ hội đầu tư và thoái vốn đầu tư;
  - Xúc tiến tìm, lựa chọn huy động các nguồn vốn đầu tư.
  - Tìm kiếm các dự án đầu tư trực tiếp.
  - Chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch - Thẩm định khảo sát, thu thập, thẩm định đầy đủ các thông tin của dự án đầu tư, dự kiến quy mô đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư trình Ban Giám đốc để thống nhất chủ trương đầu tư.
  - Lập báo cáo đầu tư, xác định rõ quy mô, hiệu quả, kỹ thuật, công nghệ, hình thức đầu tư, nguồn vốn, phương án quản lý khai thác.
  - Chủ trì phối hợp với Phòng Tín dụng – Uỷ thác tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc bảo toàn phát triển vốn, theo dõi quản lý các nguồn vốn của Quỹ đầu tư trực tiếp vào các tổ chức tài chính tín dụng, các tổ chức liên doanh, liên kết vào các dự án.
  - Tổ chức hoạt động và quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành đảm bảo hiệu quả an toàn vốn và kế hoạch đầu tư hàng năm.
  - Chủ trì trong hoạt động Marketing, các phương án bán và thu hồi vốn đầu tư, hợp đồng mua bán các sản phẩm đầu tư từ nguồn vốn hoạt động của Quỹ, phối hợp với các Ban quản lý lập kế hoạch vận hành khai thác các dự án đầu tư trực tiếp.
  - Lập và triển khai kế hoạch thoái vốn đầu tư đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế cao nhất; lưu trữ, bảo quản các hồ sơ và các tài liệu về lĩnh vực đầu tư trực tiếp vào các dự án, góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế.
    II. Quy chế hoạt động của Đầu tư trực tiếp
    Lĩnh vực đầu tư trực tiếp hoạt động theo Quyết định số 235/QĐ – HĐQL ngày 28/12/2014 của Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình về việc Ban hành Quy chế Đầu tư trực tiếp của Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình.
    1. Nguyên tắc đầu tư
    Đầu tư trực tiếp của Quỹ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc:
  - Tự chủ về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.
  - Không vì mục tiêu lợi nhuận, đảm bảo phúc lợi xã hội.
  - Đảm bảo trình tự và thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.
  - Đúng đối tượng, mục đích đảm bảo theo kế hoạch nguồn vốn được duyệt.
  - Quỹ thẩm định, đánh giá hiệu quả và khả thi của dự án trước khi quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.
    2. Đối tượng đầu tư
    Các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
    3. Điều kiện đầu tư:
  - Dự án đầu tư đã được quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật.
  - Dự án đầu tư phải có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn.
    4. Phương thức đầu tư:
  - Quỹ có thể thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình theo phân cấp của UBND tỉnh.
  - Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.
    5. Hình thức đầu tư:
    Tuỳ từng điều kiện cụ thể, Quỹ lựa chọn các hình thức đầu tư sau đây:
  - Đầu tư theo các hình thức:
  + Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC);
  + Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT);
  + Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO);
  + Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT);
  + Các hình thức đầu tư trực tiếp khác theo quy định của luật đầu tư;
  - Quỹ tìm kiếm dự án, thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư sau đó thực hiện đầu tư hoặc chuyển nhượng lại dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện đầu tư.
  - Lựa chọn nhà đầu tư tư nhân, đàm phán và ký kết hợp đồng dự án, thành lập doanh nghiệp dự án, thực hiện dự án đầu tư theo quy định.
    III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
    1. Dự án chợ Nhạc: Tổng mức đầu tư: 7.690.890.000 đồng
    Được xây dựng trên diện tích 2.674 m2, với quy mô xây dựng: Chợ hạng III bao gồm các hạng mục: Đình chợ, Ki ốt, sạp hàng, bao gồm 124 vị trí cố định và các điểm bán hàng ngoài trời, đảm bảo cho các hộ tiểu thương kinh doanh ổn định đầy đủ các ngành hàng. Dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 3/2015.

     
    2. Dự án chợ Bút:
Tổng mức đầu tư: 12.690.000.000 đồng
     Chợ Bút xây dựng trên diện tích 12.506 m2 được chia làm 02 giai đoạn:
  - Giai đoạn 01: Triển khai xây dựng với diện tích 8.116 m2, quy mô xây dựng: Chợ hạng III gồm các hạng mục: Đình chợ, Ki ốt, sạp hàng, bao gồm 297 vị trí cố định và 114 điểm bán hàng ngoài trời, đảm bảo cho các hộ tiểu thương kinh doanh ổn định đầy đủ các ngành hàng.
  - Giai đoạn 02: Căn cứ vào nhu cầu kinh doanh thực tế của các hộ tiểu thương để đầu tư xây dựng tiếp.
Hiện nay dự án đang trong quá trình xây dựng, dự kiến tháng 01 năm 2016 hoàn thành xong và đưa vào sử dụng.

    Qua một năm đi vào hoạt động đầu tư trực tiếp mặc dù còn mới mẻ và gặp nhiều khó khăn nhưng Quỹ đã từng bước nâng cao năng lực hoạt động đầu tư góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ngày 01/12/2015 Quỹ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015. Trong thời gian tới Quỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư trực tiếp, từng bước khẳng định vai trò của Quỹ, trở thành một công cụ tài chính hữu hiệu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Nguồn tin: Phòng Quản lý đầu tư trực tiếp

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết