Header
23:01 EST Thứ tư, 29/11/2023
Rss
1

TIN KINH DOANH

BẠN CÓ BIẾT

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Năm 2003

Năm 2008

Năm 2012

Năm 2013

  • Cải cách hành chính Cải cách hành chính
  • Toà nhà Toà nhà
  • Núi Thuý Núi Thuý

Trang nhất » Tin Tức » CÁC THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG,SỰ KIỆN MỚI » Hình ảnh thông tin hoạt động, sự kiện mới

Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình – Chia sẻ trách nhiệm cùng địa phương

Thứ ba - 02/02/2021 02:01
.

.

     Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 26/12/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình. Ngày 29/04/2008 Quỹ được kiện toàn lại theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 29/04/2008 về việc tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình. Đến nay, bộ máy tổ chức của Quỹ đã đi vào ổn định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao gồm 03 viên chức quản lý và 27 cán bộ, nhân viên thuộc 05 phòng nghiệp vụ.

     Quỹ là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh với nhiệm vụ chính là tiếp nhận vốn từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn vốn nhàn rỗi từ các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, vốn viện trợ, tài trợ...  và chia sẻ trách nhiệm cùng với địa phương, phục vụ sự nghiệp phát triển KT – XH, đến nay Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những định chế tài chính quan trọng trong hoạt động điều hành của UBND tỉnh trong những năm vừa qua.

     Quỹ đầu tư phát triển tỉnh hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận. Kể từ khi thành lập đến nay, bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ ngày càng được kiện toàn, thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ: Huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; nhận ủy thác; thực hiện đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cho vay đầu tư… nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
     Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, nhất là UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, nhiều chỉ tiêu trong các năm qua của Quỹ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

(Đoàn cán bộ Quỹ cùng Ban GPMB huyện Yên Mô đi kiểm tra thực tế dự án)
 
     Hoạt động cho vay đầu tư đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả chung của Quỹ. Hầu hết các dự án Quỹ cho vay đều trả nợ gốc và lãi đúng hạn theo hợp đồng tín dụng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đặc biệt trong năm 2020, Quỹ đã quan tâm, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn tại Quỹ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với 07 dự án của 05 khách hàng từ 8,5%/năm xuống 7%/năm để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng với tổng số tiền hỗ trợ là: 179,8 triệu đồng. Cùng với đó, Quỹ chú trọng công tác thẩm định dự án, đôn đốc, theo dõi thu hồi và xử lý nợ để thu hồi vốn vay nhằm bảo toàn nguồn vốn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Với vai trò là chủ đầu tư, Quỹ đã trực tiếp đầu tư và thực hiện quản lý kinh doanh, khai thác hiệu quả tại 02 chợ là chợ Nhạc (xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh) và chợ Bút (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô).
 

(Hoạt động đầu tư trực tiếp: Dự án Chợ Bút – Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô)
 
     Mọi hoạt động của Quỹ đều phát huy hiệu quả và góp phần quan trọng đối với sự phát kinh tế - xã hội của Tỉnh. Bên cạnh đó, phải kể đến hiệu quả hoạt động quản lý nguồn vốn ủy thác từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Bình. Nguồn vốn ủy thác của Quỹ Phát triển đất tính đến 31/12/2020 là hơn 500 tỉ đồng đã từng bước đáp ứng kịp thời cho các đơn vị ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các Khu công nghiệp, làng nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Sau 9 năm đi vào hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình, Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Bình đã thực hiện ứng vốn khoảng 150 dự án với tổng số tiền giải ngân gần 1.000 tỷ đồng. Thực hiện thu hồi vốn ứng gần 130 dự án với số tiền thu hồi khoảng 700 tỷ đồng. Trong năm 2020 Quỹ thực hiện giải ngân 13 dự án với số tiền giải ngân hơn 277 tỷ đồng; Theo dõi 15 dự án với tổng dư nợ gần 320 tỷ. Trong đó có các dự án như “chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB thu hồi đất màu xã Gia Trung xâm canh tại xã Gia Sinh để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ku núi chùa Bái Đính xã Gia Sinh huyện Gia Viễn” với số tiền ứng là 26 tỷ đồng; Dự án “Chi trả bồi thường, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô” với số tiền ứng hơn 20 tỷ đồng... các dự án hoàn thành góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị Thành phố Ninh Bình cũng như trung tâm các huyện, xã ngày càng khang trang, hiện đại; đồng thời giải quyết kịp thời nhu cầu đất ở cho nhân dân. Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án đã tạo nguồn thu tiền sử dụng đất bổ sung cho Ngân sách Nhà nước để phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần hoàn thành các tiêu chí để các địa phương sớm về đích nông thôn mới.
     Bên cạnh các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đạt được, Ban lãnh đạo Quỹ luôn quan tâm sát sao tới các bộ phận nghiệp vụ, chú trọng cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nuôi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên. Thường xuyên hưởng ứng và đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội, trong năm 2020, Quỹ đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh tặng 04 ngôi nhà tình nghĩa (mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng) cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh.


(Lãnh đạo Quỹ cùng Tỉnh đoàn Ninh Bình trao tặng quà tình nghĩa)
 
     Trong niềm hân hoan đón chào năm mới Tân Sửu, Quỹ ĐTPT Ninh Bình phấn khởi cùng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Quỹ sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trên cơ sở phát triển các lĩnh vực hoạt động theo quy định. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư để kêu gọi hợp tác đầu tư, tiếp cận nguồn vốn. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ mới, hướng đến mục tiêu trở thành tổ chức tài chính vững mạnh, chuyên nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huy động vốn để đầu tư cho phát triển KT – XH của tỉnh theo định hướng của Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình để góp phần đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng Sông Hồng như Nghị quyết đại hội đã đề ra. 

Tác giả bài viết: Phòng Quản lý ủy thác

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn