Header
12:56 EDT Thứ hai, 02/10/2023
Rss
1

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN MỚI

BẠN CÓ BIẾT

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Năm 2003

Năm 2008

Năm 2012

Năm 2013

  • Cải cách hành chính Cải cách hành chính
  • Toà nhà Toà nhà
  • Núi Thuý Núi Thuý

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
81 478/QĐ-UBND 24/07/2011 Quyết định V/v ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình quản lý Quỹ phát triển đất Ninh Bình   
82 477/QĐ-UBND 24/07/2011 Quyết định V/v thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất Ninh Bình   
83 114/2009/NĐ-CP 22/12/2009 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ   
84 870/QĐ-UBND 28/04/2008 Quyết định V/v tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình   
85 45/2013/QH13 28/11/2003 Luật Đất đai   
86 02/2003/NĐ-CP 13/01/2003 Nghị định về phát triển và quản lý chợ   
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5