Header
07:39 +07 Thứ sáu, 22/09/2023
Rss
1

HD THỦ TỤC

ĐỐI TÁC-QUẢNG CÁO

  • AGB AGB
  • VIB VIB
  • ĐỐI TÁC ĐỐI TÁC

BẠN CÓ BIẾT

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Năm 2003

Năm 2008

Năm 2012

Năm 2013

  • Cải cách hành chính Cải cách hành chính
  • Toà nhà Toà nhà
  • Núi Thuý Núi Thuý

Trang nhất » Giới thiệu

Quỹ Đầu tư phát triển đất tỉnh Ninh Bình - 9 năm hình thành và phát triển

     Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Bình là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ có chức năng và nhiệm vụ tiếp nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình được ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29/08/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình.
     Ngay khi được thành lập, Quỹ Phát triển đất tỉnh được UBND tỉnh ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình quản lý, hoạt động theo Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 25/7/2011. Khi thành lập, nguồn vốn hoạt động của Quỹ được ngân sách cấp là 10 tỷ đồng và được cấp bổ sung khi có các dự án ứng vốn phát sinh. Đến 31/12/2015 nguồn vốn đạt gần 125 tỷ đồng. Toàn bộ vốn của Quỹ được ứng cho các đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình có liên quan đến bồi thường và hỗ trợ tái định cư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quỹ đã kịp thời ứng vốn cho các đơn vị thực hiện bồi thường GPMB, đảm bảo các dự án triển khai kịp thời theo kế hoạch, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến cuối năm 2019 tổng số tiền được cấp đã đạt hơn 500 tỷ, tăng  gấp 4 lần so với năm 2015 đã từng bước đáp ứng kịp thời cho các đơn vị ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các Khu công nghiệp, làng nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất góp phần bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch về thu tiền sử dụng đất của tỉnh mà HĐND tỉnh giao nhiệm vụ hàng năm cho các địa phương.(Hình ảnh dự án GPMB đường Lý Nhân Tông, thành phố Ninh Bình)
 
     Sau  gần 9 năm đi vào hoạt động, Quỹ đã thực hiện ứng vốn cho 150 dự án với tổng số tiền giải ngân khoảng 1000 tỷ đồng. Thu hồi vốn ứng của 127 dự án với số tiền thu hồi gần 700 tỷ đồng. Hiện tại Quỹ đang theo dõi 23 dự án ứng vốn với tổng dư nợ hơn 282 tỷ đồng; Trong năm 2020 Quỹ thực hiện ứng vốn cho 12 dự án, với tổng số tiền gần 265 tỷ đồng. Trong đó có các dự án như:
          + Dự án chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Nam cầu vượt đường sắt, phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình với số tiền ứng là 19,5 tỷ đồng;
          + Dự án Chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới phía tây đường lý nhân tông, phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình với số tiền ứng là: 42,8 tỷ đồng;
          + Dự án bồi thường GPMB đền bù hỗ trợ phục vụ dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư mới (Khu Long Điền, Lô Mét) xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn với số tiền ứng là 70 tỷ đồng.

 
(Hình ảnh dự án Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, huyện Gia Viễn)
 
     + Dự án chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB thu hồi đất màu xã Gia Trung xâm canh tại xã Gia Sinh để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn với số tiền ứng là 25,9 tỷ đồng.
      Trong năm 2020 thu hồi vốn ứng của 13 dự án với tổng số tiền là 210 tỷ đồng. Trong đó:
     + Dự án chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB Cụm công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình với số tiền thu hồi là 30,2 tỷ đồng;
     + Dự án Chi trả bồi thường GPMB phục vụ đấu giá QSD đất tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn với số tiền thu hồi là: 20 tỷ đồng;
     + Dự án Chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân, Hoa Lư với số tiền thu hồi là 15,6 tỷ đồng…
     Trong đó, rất nhiều dự án đã hoàn thành góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị Thành phố Ninh Bình cũng như trung tâm các huyện, xã ngày càng khang trang, hiện đại; đồng thời giải quyết kịp thời nhu cầu đất ở cho nhân dân và hình thành thị trường bất động sản  sôi động. Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án đã tạo nguồn thu tiền sử dụng đất bổ sung cho Ngân sách Nhà nước tỉnh để phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là đối với các xã đang cần nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới.

 

(Khu tái định cư dự án Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, huyện Gia Viễn)
 
     Trong thời gian tới, Quỹ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan bám sát quy hoạch, kế hoạch của tỉnh để tham mưu cho chính quyền các cấp làm tốt nhiệm vụ tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là tạo quỹ đất sạch để kêu gọi các nhà đầu tư theo chương trình, kế hoạch của tỉnh.     
     Với chủ trương phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua và những năm tới thì nhu cầu ứng vốn thực hiện các công trình, dự án các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh còn rất lớn. Chính vì vậy, việc bổ sung nguồn vốn cho Quỹ phát triển đất là rất cần thiết. Bên cạnh đó, các đơn vị nhận ứng vốn cũng cần nâng cao ý thức hoàn trả vốn vay đúng thời hạn, đảm bảo vòng quay vốn nhanh qua đó nguồn vốn ứng đạt hiệu quả cao./.