Header
19:48 EDT Thứ bảy, 30/09/2023
Rss
1

HD THỦ TỤC

ĐỐI TÁC-QUẢNG CÁO

  • AGB AGB
  • VIB VIB
  • ĐỐI TÁC ĐỐI TÁC

BẠN CÓ BIẾT

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Năm 2003

Năm 2008

Năm 2012

Năm 2013

  • Cải cách hành chính Cải cách hành chính
  • Toà nhà Toà nhà
  • Núi Thuý Núi Thuý

Trang nhất » Giới thiệu

NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB)

1. Điều kiện để tham gia dự án này là các Quỹ phải đạt các tiêu chí sau:

1.1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của LDIF tuân thủ theo điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
1.2. Vốn điều lệ LDIF ít nhất là 100 tỷ đồng.
1.3. Các báo cáo tài chính thường niên của LDIF được kiểm toán trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
1.4. Tỷ lệ vốn huy động/vốn điều lệ nhỏ hơn 6:1 với cam kết từ UBND cấp tỉnh/thành phố tương ứng sẽ bơm đủ vốn bổ sung duy trì tỷ lệ này, theo đó  "vốn điều lệ" được định nghĩa là vốn góp cộng với lợi nhuận giữ lại.
1.5. LDIF đã hoạt động trong ít nhất 2 năm và có lãi ít nhất trong 1 năm.
1.6. Nợ xấu chiếm ít hơn năm phần trăm (5%) tổng tài sản.
1.7. LDIF có ít nhất 2 tiểu dự án trong danh mục với ít nhất 1 tiểu dự án đã thực hiện xong nghiên cứu khả thi
1.8. LDIF có ít nhất 5 cán bộ chính thức (làm việc toàn thời gian), trong đó ít nhất một cán bộ là chuyên gia phân tích tài chính.
Trong đó Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình ( NBDIF) là một trong 6 Quỹ đầu tư phát triển địa phương đầu tiên của cả nước đủ tiêu chuẩn tham gia vào dự án từ năm 2010 (Theo Công văn số 7674/BTC-TCNH ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính).

2. Nguồn vốn: Tổng vốn của dự án tương đương 190 triệu USD và vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước là 1,5 triệu USD, trong đó:
- Hợp phần 1- Cho các Quỹ đủ tiêu chuẩn vay lại để đầu tư vào các dự án đủ điều kiện, với giá trị 185 triệu USD
- Hợp phần 2 - Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban Quản lý dự án Bộ Tài chính.   
Theo kế hoạch dự kiến, DDIF sẽ huy động từ nguồn vốn này (Hợp phần 1) khoảng  20 triệu USD để cho vay đối với các dự án thuộc lĩnh vực lĩnh vực tài trợ của WB nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng.
 

3. Hình thức đầu tư: Các Quỹ vay lại nguồn vốn của Hợp phần 1 có thể đầu tư theo một trong hai hình thức sau :
  - Tham gia góp vốn cổ phần.
  - Cho vay đầu tư.      

4. Lĩnh vực cho vay: Các dự án sử dụng nguồn vốn này, được khuyến khích đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng của thành phố có khả năng thu hồi vốn, trong một số lĩnh vực cơ bản như:    
+ Nhà ở xã hội như nhà ở công nhân các khu công nghiệp, nhà ở của đối tượng có thu nhấp tại khu vực đô thị, khu tái định cư;
+ Đầu tư xây dựng mới, mở rộng và mua sắm trang thiết bị tại các trường học từ mầm non đến đại học và đào tạo nghề ;
+ Đầu tư xây dựng mới, mở rộng và mua sắm trang thiết bị tại các bệnh viện, trung tâm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh;
+ Cấp nước sạch, xử lý nước sạch, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn;
+ Phát triển hạ tầng khu công nghệ, giao thông, cảng biển.
5. Đồng tiền cho vay: Đồng Việt Nam.
6. Điều kiện cơ bản đối với dự án được sử dụng nguồn vốn: Các dự án thuộc các lĩnh vực cho vay  tại điểm 4 nói trên sẽ được thẩm định xem xét cho vay nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau cơ bản sau:
+ Là dự án trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đô thị.
+ Có khả năng thu hồi chi phí;
+ Có hợp tác với khu vực kinh tế tư nhân (Theo đó thành phần kinh tế tư nhân được xác định gồm: các nhà đầu tư cá nhân hoặc các Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam có vốn Nhà nước dưới 50%).
+ Mặt bằng thực hiện dự án không vướng giải toả đền bù (đất sạch)
+ Dự án thực hiện phải tuân thủ các quy định về đấu thầu.
+ Dự án có nguồn thu trực tiếp.
+ Dự án phải tuân thủ các quy định về đánh giá tác động môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của của pháp luật Việt Nam. 
+ Báo cáo tài chính hàng năm của Chủ đầu tư phải được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán độc lập có chức năng.
+ Có tài sản thế chấp đảm bảo tương ứng cho khoản vay.