Header
06:47 +07 Thứ ba, 06/06/2023
Rss
1

HD THỦ TỤC

ĐỐI TÁC-QUẢNG CÁO

  • AGB AGB
  • VIB VIB
  • ĐỐI TÁC ĐỐI TÁC

BẠN CÓ BIẾT

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Năm 2003

Năm 2008

Năm 2012

Năm 2013

  • Cải cách hành chính Cải cách hành chính
  • Toà nhà Toà nhà
  • Núi Thuý Núi Thuý

Trang nhất » Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG (Huy động vốn)

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ cho phép các Quỹ đầu tư phát triển địa phương được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm:
1. Vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước. Việc vay vốn ngoài nước thực hiện theo quy định của pháp luật về vay nợ nước ngoài;
2. Phát hành trái phiếu Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy định của pháp luật;
3. Các hình thức huy động vốn trung và dài hạn khác theo quy định của pháp luật.